זמני פעילות מרכזי הלמידה

👈מרכז הלמידה ביישוב נריה יפעל בימי ראשון ברב תכליתי בשעות 17:00-20:00

👈מרכז הלמידה ביישוב גני מודיעין פעל בימי רביעי ב בחדר נערות בשעות 17:00-20:00 ( לבנות בלבד)


👈מרכז הלמידה ביישוב עלי יפעל בימי שלישי במרכז עולמות בשעות 17:00-20:00


👈מרכז הלמידה ביישוב שילה יפעל בימי ראשון בבית מדרש לנוער בשעות 17:00-20:00


👈מרכז הלמידה ביישוב עפרה יפעל בימי ראשון בגן גפן בשעות 17:00-20:00


👈מרכז הלמידה ביישוב מכמש יפעל בימי שני במועדון נוער בשעות 17:00-20:00


👈מרכז הלמידה ביישוב אדם יפעל בימי שלישי במתנ"ס אדם בשעות 17:00-20:00


👈מרכז הלמידה ביישוב כוכב יעקב יפעל בימי רביעי במועדון נוער בשעות 17:00-20:00


צור קשר

שלחו