חדר סטודיו מפעל הפיס | כ' תמוז תשפ"ב 19.07.2022 | פתיחת שערים 16:00 | שעת התחלה 16:30
שניות
דקות
שעות
ימים
ספורטף כוכב יעקב
הפעילות תתקיים בחדר הסטודיו במפעל הפיס