במועדון בעמיחי | ו' תמוז תשפ"ב 05.07.2022 | פתיחת שערים 16:30 | שעת התחלה 16:30
שניות
דקות
שעות
ימים
ספורטף עמיחי

הפעילות תתקיים בסבבים, יש לבחור את השעה המועדפת
במועדון בעמיחי